Zainketen Toki Itunak

RESOLUCIÓN

63/2022 EBAZPENA, urriaren 28koa, Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren zuzendari kudeatzaileak emana, “Zainketen aldeko itunak Nafarroan” programa onesten duena.