Corella – 03/04/2023 – ZAINKETEN ALDEKO TOKIKO ITUNA SINATUTA