1 URRATSA

ESKAERA NABI-RI NAFARROAKO ZAINKETEN ALDEKO ITUNEN PROGRAMAN PARTE HARTZEKO

1 URRATSA. ESKAERA NABI-RI NAFARROAKO ZAINKETEN ALDEKO ITUNEN PROGRAMAN PARTE HARTZEKO

1 Programan parte hartzeko eskaera: nork eskatzen duen

– Foru Ituna: Zainketen aldeko Foru Itunean parte hartu nahi duten departamentuak, erakunde publiko eta pribatuak eta entitate

– Toki Itunak: udal alkatetzak, mankomunitateetako edo udal elkarteetako lehendakaritza, Zainketen aldeko Toki Itunak eratzeko, edo haietarako deia egiteko.

 

2 Eskabideak onartzea

  • Zer bidali:

Nafarroako Zainketen aldeko Itunen Programan parte hartzeko eskaera fitxa (1. eranskina).

  • Nori bidaltzen zaion:

NABIri, eta horrek eskaeraren ebazpena edo onespena jakinaraziko die entitate eskatzaileei.

  • Nola:

Posta elektronikoz edo webaren bidez.

Dokumentuak